Menu Sluiten

Mijn kernideeën over ontwikkeling

 • Veiligheid is de basis voor werkelijke verandering; in onveilige situaties wordt vooral de overlevingsstrategie versterkt. Een schokkende gebeurtenis kan een katalysator zijn voor wezenlijke ontwikkeling.
 • Als onze innerlijke kracht vrij komt, blijken we nog veel meer potentie te hebben dan we dachten.
 • Onze waarneming bepaalt onze ideeën en vice versa; de waarheid bestaat niet.
 • Onze innerlijke criticus houdt veel verandering tegen; we kunnen leren daar mee om te gaan.
 • Niets is lastiger dan tegelijkertijd trouw te zijn aan jezelf én in verbinding te zijn met de ander.
 • Gevoelens geven richting aan ons handelen en geven kleur aan ons contact met anderen; als we het kleurenpalet weten te hanteren, ontstaat grote rijkdom en grip.
 • Intuïtie is er om te volgen, gevoel om te ervaren en te onderzoeken; de kunst is het verschil tussen die twee te weten.
 • De intelligentie van het lichaam geeft aan waar je staat; onze mind kan onszelf voor de gek houden.
 • Ons handelen bestaat voor een groot deel uit automatisch gedrag; bewustzijn creëert keuzemogelijkheid.
 • Als lichaam, gevoel en geest op één lijn zijn, ontstaat authenticiteit en innerlijke kracht en verdwijnt de innerlijke strijd.
 • Het is de kunst om tegelijkertijd de realiteit te aanvaarden én je verlangen naar een andere situatie levend te houden.
 • De basis voor teamontwikkeling is de acceptatie van elkaar.